Ontstaan van ViaMarina

Ik ben Marina van Riet-Kalčik, eigenaar van ViaMarina. Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan en mij gespecialiseerd in coaching voor particulieren en zakelijke markt, bemiddeling bij zakelijke conflicten, casemanagement op het gebied van verzuim en ME4ALL persoonlijkheidstest en teamanalyse ALL4ME.

Waarom deze 4 takken?

Mijn loopbaan is begonnen in de re-integratie en coaching van mensen met diverse achtergronden en problematieken. Mijn drijfveer om anderen te helpen, heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd om mij verder te ontwikkelen en te specialiseren. Door met diverse werkgevers binnen het MKB in contact te komen, heb ik inzicht gekregen in de meest voorkomende behoeftes en problematieken op het gebied van begeleiding van medewerkers. Daarnaast heb ik gemerkt dat er veel in het leven draait om de communicatie. Hoe, wat en aan wie we communiceren is van belang. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen “gebruiksaanwijzing”. Maar welke dan? Dat is vaak de vraag. Dit heeft mij geïnspireerd om weer opleidingen te volgen voor mediator en casemanager verzuim, en mij te specialiseren in analytisch coachen. Afgelopen jaren heb ik hier ervaring in opgedaan en in 2017 besloten om als zelfstandige verder te gaan.

Hoe werk ik 
Naast de praktische ondersteuning zoals bemiddeling bij zakelijke conflicten en verzuimmanagement, ondersteunt ViaMarina ook bij de communicatie tussen de werkgever, werknemer en teams. Om anderen inzicht te geven wat hun drijfveren zijn, aangeleerd gedrag en natuurlijk talent is, oftewel wat kunnen zij heel goed, waar lopen ze tegenaan en wat zorgt ervoor dat ze gemotiveerd blijven, ben ik op zoek gegaan naar een instrument dat werkt. Dat heeft mij gebracht bij ME4ALL persoonlijkheidstest en ALL4ME teamanalyses. Hier werk ik al jaren mee. Uit eigen ervaring heb ik kunnen opmaken dat conflicten, misverstanden en soms zelfs disfunctioneren op de werkvloer ontstaan door gebrek aan aansturing en communicatie op maat. Als we van elkaar zouden weten hoe we het beste benaderd kunnen worden om de beste resultaten te kunnen boeken, waarom we reageren zoals we doen en hoe we het anders zouden kunnen doen, zou het dan niet een stuk makkelijker zijn om met elkaar te communiceren, effectiever te werken en uitstekende resultaten te boeken, met zijn allen?

Waarom
Alles wat ik doe, doe ik vanuit mijn eigen missie, om anderen te ondersteunen bij het vinden van een manier om te leven vanuit de volste potentie, gebruik makend van de eigen talenten, kwaliteiten, passies, wensen en dromen. Idealistisch misschien, alleen heeft iedereen zijn eigen beweegredenen waarom ze bepaald werk doen, hoe ze het doen en waarom ze het blijven doen.

Waarom dit zo belangrijk is?
Vanuit diverse onderzoeken blijkt dat wanneer je werkt en leeft vanuit je volste potentie, waarbij je gebruik maakt van je talenten, je beter richting kan geven aan je leven, gelukkiger bent en gezonder. Daarnaast is het bewezen dat medewerkers effectiever werken en betere resultaten boeken. Ik zie het als het gebruik maken van je eigen en natuurlijke kompas.