ME4ALL Persoonlijkheidstest voor bedrijven

ME4ALL kan binnen een organisatie ingezet worden voor de eigenaren/ directeuren, management en medewerkers. De meting is relatief eenvoudig online te doen in eigen tijd. De kracht zit hem in de informatie die deze meting kan genereren. De vraag van de organisatie of van de medewerker kan altijd beantwoord worden met uitzondering van de IQ. Op een snelle en eenvoudige manier is het mogelijk om een adequaat inzicht te krijgen in het profiel van een individu. Met het ME4ALL  instrument worden onbewuste drijfveren zichtbaar. Het zijn de drijfveren die bepalen wat het talent is van iemand, het ontwikkelpotentieel en de mogelijke valkuilen.

Door het combineren van alle individuele profielen wordt de groepsdynamica zichtbaar. Dat is ALL4ME. In een ALL4ME profiel worden op verschillende niveaus de competenties van een team zichtbaar en het natuurlijk talent van dat team, de ontwikkel mogelijkheden, de remmende factoren en mogelijke valkuilen. Vragen zoals wat voor type organisatie zijn wij, hoe efficiënt is het team, wat is de kracht van het team en wat zijn de valkuilen, wat is het ontwikkel pad, worden beantwoord. Voor meer informatie zie ALL4ME onder “Diensten”.

ME4 all kan ingezet worden voor
Ondersteuning bij re-integratie processen
, vooral door te kijken waar een medewerker tegenaan loopt, wat de oorzaak daarvan is of van bijvoorbeeld verzuim en inzetbaar talent maar ook voor bijvoorbeeld:

  • Persoonlijke ontwikkelingsplan (POP); zo efficiënt mogelijk opleidingsbudget benutten door te kijken naar ontwikkelpotentieel en wensen.
  • Bij bedrijfsovername of fusies; risico’s voor succes inschatten vanuit bedrijfscultuur perspectief. Door ME4ALL te gebruiken krijg je inzicht in de iemands persoonlijke cultuur die zich gemakkelijk kan vertalen of iemand aansluiting vindt in bestaande bedrijfscultuur. In veel posities is dit essentieel om communicatie problemen te voorkomen. In geval van fusies/ overnames is dit de sleutel tot een succesvolle overname.
  • Preventief beleid; door ME4ALL te integreren in het beleid, kan potentiële uitval voorkomen worden door vroegtijdig de druk te verlagen zodat mensen aan het werk kunnen blijven terwijl ze herstellen.
  • Werving en selectie; inschatten van talent en mogelijkheden zich te ontwikkelen, past iemand binnen het team oftewel is er een match? Matcht het gewenste functieprofiel met het kandidaat profiel?
  • Carrière switch, outplacement, reorganisatie;
  • Talentontwikkeling.

Werkwijze
Drijfveren zijn onbewust. Het onbewuste communiceert met beelden. Dat is ook de reden waarom de test begint met beelden. De vraagstelling is zo, dat je 4 beelden kiest in je voorkeur en 4 beelden niet kiest. Met andere woorden, je kunt het niet goed of fout doen, perfectie bestaat niet. Het tweede deel van de test is cognitief: in welke 10 competentie omschrijvingen herken je, op dit moment, jezelf het beste? De combinatie tussen onbewuste en bewuste keuzes is uniek en laat zien wanneer je vanuit je natuurlijke kracht werkt en wanneer je vanuit je fragiele kracht handelt. De test doe je online (ongeveer 15 minuten), in je eigen tijd op je eigen gemak. Na de meting vindt er eerst een persoonlijke terugkoppeling plaats en je ontvangt een rapportage. Als er sprake is van medewerker- werkgever relatie, zal er in overleg en van tevoren aangegeven, een terugkoppeling plaats vinden eerst met de medewerker en daarna met de medewerker en werkgever.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ViaMarina.