ALL4ME teamoverzichten

Zoals al bij de ME4ALL aangegegeven, door het combineren van alle individuele profielen wordt de groepsdynamica zichtbaar. Dat is ALL4ME. In een ALL4ME profiel worden op verschillende niveaus de competenties van een team zichtbaar en het natuurlijk talent van dat team, de ontwikkel mogelijkheden, de remmende factoren en mogelijke valkuilen.

Voor wie
Vragen zoals wat voor type organisatie zijn wij, hoe efficiënt is het team, wat is de kracht van het team en wat zijn de valkuilen, wat is het ontwikkelpad, worden beantwoord. All4ME zorgt voor een betere samenstelling van het team, helpt bij reorganisatie of herstellen van een team na een conflict of wanneer er sprake is van langdurige slechte sfeer.

Uitdagingen in een organisatie herkent iedereen die onderneemt en de wensen zijn er altijd zoals:
1. Wij willen dat mensen met plezier bij ons werken en zich goed voelen. Wat kunnen wij als organisatie daaraan bijdragen?
2. Wij willen onze teams versterken met jonge mensen. Hoe kunnen wij hen motiveren?
3. Wij zijn trots op onze organisatie en wij doen het goed maar we leven in een sterk veranderende wereld. Zijn wij als organisatie klaar voor de toekomst?
4. Wij hebben een oudere werknemer die bijzonder waardevol is voor de organisatie. Het duurt minstens 15 jaar voordat hij met pensioen gaat. Nu hebben wij een vacature. Wie kan er het beste met ons samenwerken?
5. Onze organisatie is er trots op dat we high potentials weten aan te werven. Wij vragen veel van ze en dat is logisch. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze plezier houden in hun werk?
6. Diversiteit in organisaties leidt tot betere resultaten. Als het gaat om recruitment kiezen wij voor kandidaten waar wij een goed gevoel bij hebben. Hoe weten wij nu of iemand complementair is in ons team?
7. Steeds vaker hebben wij te maken met mensen die afkomstig zijn uit andere culturen. Onze organisatie wil zich hiervoor openstellen en ruimte geven aan hun talent. Hoe kunnen wij dat het beste doen?

Werkwijze
ALL4ME brengt potentiële risico’s in kaart. Resultaatgericht (team) coaching kan de oplossing zijn. Ontdekken wat jongeren drijft en hen koppelen aan de juiste leidinggevende en/of mentor is een deel van de oplossing. Deze organisatiescan meet de agility van bedrijven. Het is een complete scan waarmee in 1 oogopslag duidelijk wordt waar de aandachtpunten liggen voor het management. Hierdoor krijgt u het roer beter in handen om de organisatie veilig door toekomstige stormen te loodsen. Het unieke profiling concept gaat op zoek naar de perfect match. Door een profile te maken van de competenties van de gewenste collega, worden niet alleen talenten en competenties in kaart gebracht, maar wordt er ook gekeken naar wie complementair is aan het team.

Meer over weten? Neem contact met ViaMarina via “Contact”.