Conflict bemiddeling

“Iedereen kan boos worden, dat is gemakkelijk. Maar op de juiste persoon boos zijn, tot de juiste graad, op de juiste tijd en om de juiste reden en op de juiste wijze, dat is niet gemakkelijk”. Aristoteles

Wat is eigenlijk een conflict? Dat is een spanning die ontstaat als strevingen, doelen, waarden, opvattingen, belangen e.d. van twee (of meer) mensen elkaar tegenwerken of uitsluiten. Conflicthantering ook wel mediation genoemd, gebeurt in het bijzijn van een onafhankelijke neutrale derde, mediator, die de partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Hoezeer partijen wellicht in aanvang elk voor zich zeggen te weten waarom het conflict is ontstaan en wat er aan de hand is, blijkt in zeer veel gevallen dat zij lang niet altijd of dan slechts in zeer beperkte mate zicht op hun conflict hebben. Meer nog blijkt dat de werkelijke oorzaak van het ontstaan van dat conflict over andere zaken en belangen gaat, dan men in eerste aanleg naar voren brengt.

Voor wie
ViaMarina richt zich op zakelijke conflicten en ondersteunt bij:

  • De oplossing van problemen die veroorzaakt worden door (nog) niet goed verlopende samenwerking
    (zoals bij een fusie/ reorganisatie);
  • Bij het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;
  • Bij het beslechten van arbeidsconflicten;
  • In geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict);
  • In geval van discriminatie;
  • In geval van “pesten”op het werk;
  • In geval van intimidatie.

Werkwijze
Ik ben bewust geen geregistreerde mediator. In de loop der jaren dat ik mediations begeleid, heb ik de balans hierover opgemaakt. De certificering voor mijn praktijk acht ik niet noodzakelijk. Ik richt mij op mediations die niet bij de rechter komen en niet zo ver zijn geëscaleerd. Uit eigen ervaring weet ik dat in de meeste conflictsituaties de mensen zelf de beslissing kunnen nemen over hun situatie en daardoor de meeste conflicten binnen 1 tot 3 gesprekken opgelost kunnen worden. Een gecertificeerd mediator moet zich  strikt houden aan de mediationovereenkomst en de daarbij horende en toegepast verklaarde reglement en gedragsregels. Ik kies ervoor om partijen te ondersteunen met een op maat uitgezet traject.