Verzuimmanagement

Door de jaren heen, heb ik ervaring opgebouwd om de beste uitkomsten te vinden voor zowel de werkgever als de werknemer. De meeste bedrijven hebben een arbo-arts voor de beoordelingen op het gebied van arbeids(on)geschiktheid. Maar hoe gaat het met de uitvoering van het advies van de bedrijfsarts? Wie voert dat uit? Heeft u voldoende kennis in huis op dit gebied? Heeft u behoefte aan een sparringpartner, iemand die u het werk uit handen neemt en zorgt voor een goede afwikkeling? Is er recht op no-risk polis bij uw medewerker? Zijn er kosten te verhalen?

Door de wetsveranderingen zijn er veel  bedrijven anders gaan handelen op het gebied van verzuim. Een verzuimverzekering is belangrijk voor de schade die u oploopt. Maar hoe zit het met de begeleiding als u die nodig heeft? Als er een zieke is? ViaMarina kan u hierbij ondersteunen. Om goed te kunnen samenwerken, is een kennismaking van belang. Tijdens dit vrijblijvende gesprek, maken we niet alleen kennis, maar bespreken we ook uw knelpunten en maken we samen een plan van aanpak. ViaMarina kan u ondersteunen daar en waar u behoefte aan heeft.

Voor wie:
ViaMarina richt zich op bedrijven die hulp nodig hebben rondom hun verzuimprocessen. Hulp als u het nodig heeft, of het nu preventief is of dat er direct gehandeld moet worden.

Werkwijze
Als verzuimspecialist begeleid en ondersteun ik processen rondom arbeidsongeschiktheid, (frequent) verzuim en preventie. ViaMarina ondersteunt daar waar u hulp nodig heeft zoals bij:

  • Second opinions: bij het vastlopen van een lopend dossier,  dossiers ordenen en analyseren, plan van aanpak opstellen voor het vervolgtraject;
  • Repareren van een dossier: dossier zoveel mogelijk Wet Verbetering proof maken;
  • Opstellen van documenten ten behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter: zoals plan van aanpak, bijstellingen, 1e jaarsevaluatie, eindevaluatie;
  • Sparren over de verzuimsituatie en de mogelijke uitkomsten, creëren van creatieve mogelijkheden en oplossingen.
  • Bewust maken van een preventief beleid en de mogelijkheden van preventie op gebied van verzuim. Advies hoe een lager verzuim te bereiken en lage gerelateerde verzuimkosten te realiseren;
  • Uit onderzoeken is gebleken dat er bij een langdurig zieke medewerker vaak frequent verzuim aan vooraf is gegaan. Ik ondersteun ook bij  verzuimgesprekken met de medewerker(s).

Ik werk zonder abonnementen en bied de begeleiding op maat. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.